Begravningsplatsen vid kyrkan

Petalax kyrktået 11, 66240 Petalax

Begravningsplatsen vid kyrkan

Gamla och nya begravningsplatsen

Petalax gamla och nya begravningsplats ligger vid kyrkan. Den äldre delen (G1-G3) närmare kyrkan och den nyare delen (N1-N2) längre österut. Lediga gravplatser finns i huvudsak på nya delen.

Kontakta pastorskansliet (050-5837353) eller församlingsmästare Marléne Ståhl (050-4499606) om du har frågor om gravplatser eller begravningar.