Samling på Tistronskär

on 12.7 kl. 19.00

Tistronskär

Björklund, Nygård. Gäst: Boris Sandberg. Taxi.

Björklund, Nygård. Gäst: Boris Sandberg. Taxi.


Se också

sö 29.4 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Björklund, Brunell.