Palmsöndagens gudstjänst

sö 25.3 kl. 11.00

Petalax kyrka

Björklund, Brunell.

Palmsöndagens gudstjänst. Björklund, Brunell.


Se också

sö 18.3 kl. 11.00

Petalax kyrka

Högmässa

Högmässa
må 26.3 kl. 19.00

Församlingshemmet

Andakt i Stilla veckan

Björklund, Brunell.