Palmsöndagens gudstjänst

sö 25.3 kl. 11.00

Petalax kyrka

Björklund, Brunell.

Palmsöndagens gudstjänst. Björklund, Brunell.


Se också

sö 23.9 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Björklund, Brunell.
sö 30.9 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Björklund, Brunell.
sö 7.10 kl. 11.00

Petalax kyrka

Högmässa

Björklund, Brunell. Kyrktaxi.