Palmsöndagens gudstjänst

sö 25.3 kl. 11.00

Petalax kyrka

Björklund, Brunell.

Palmsöndagens gudstjänst. Björklund, Brunell.


Se också

sö 27.5 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 3.6 kl. 11.00

Petalax kyrka

Högmässa

Englund, Nygård, kyrktaxi.
sö 10.6 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Englund, Brunell.