Högmässa på de stupades dag

sö 20.5 kl. 11.00

Petalax kyrka

Högmässa. Björklund, Lolax.

Björklund, Lolax. Kransnedläggning vid de stupades gravar.


Se också

sö 23.9 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Björklund, Brunell.
sö 30.9 kl. 11.00

Petalax kyrka

Gudstjänst

Björklund, Brunell.
sö 7.10 kl. 11.00

Petalax kyrka

Högmässa

Björklund, Brunell. Kyrktaxi.