Syföreningen

on 16.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen.

Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. 


Se också

on 30.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen.
on 30.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen
on 13.2 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen.