bild församlingsvalet
Vid församlingsvalet den 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Nu finns det chans att påverka! 

Tack till alla som röstat, till alla kandidater, till alla som arbetat för en öppen och demokratisk kyrka.

 

 

VALRESULTAT I PETALAX FÖRSAMLING

Till gemensamma kyrkofullmäktige
Invalda:
Bäck-Sjökvist Iris  
Granqvist Stefan   
Hofman Lena-Karin  
Rönnlöv Conny   
 
Suppleanter:
Snickars Börje
Enberg Kjell
Lundmark Börje
 
Till församlingsrådet 
Invalda:
Bäck-Sjökvist Iris  
Bäck Daniel  
Granqvist Stefan 
Hofman Lena-Karin  
Rönnlöv Conny  
Nygren Camilla 
Ribacka Susie  
Snickars Börje 
 
Suppleanter:
Enberg Kjell
Åbonde Vivi
Lolax Paul
Dahlström Susanna
Storsved Monica
Lundmark Börje
 
Valdeltagande i Petalax församling: 30,3 %

 

Församlingsvalet 2018

Valdag

18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.