bild församlingsvalet
Vid församlingsvalet den 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Nu finns det chans att påverka! 

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018. Förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018.

Rösta i valet

Församlingsvalet: kandidater

Nu är kandidatnomineringen avslutad och du kommer att kunna rösta på någon av följande kandidater i församlingsvalet i Petalax församling.

Till församlingsrådet:

 • Bäck Daniel
 • Bäck-Sjökvist Iris
 • Dahlström Susanna
 • Enberg Kjell
 • Granqvist Stefan
 • Hofman Lena-Karin
 • Lolax Paul
 • Lundmark Börje
 • Nygren Camilla
 • Ribacka Susie
 • Rönnlöv Conny
 • Snickars Börje
 • Storsved Monica
 • Åbonde Vivi

Till gemensamma kyrkofullmäktige:

 • Bäck-Sjökvist Iris
 • Enberg Kjell
 • Granqvist Stefan
 • Hofman Lena-Karin
 • Lundmark Börje
 • Rönnlöv Conny
 • Snickars Börje

 

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.