VALRESULTAT I PETALAX FÖRSAMLING

Till gemensamma kyrkofullmäktige
Invalda:
Bäck-Sjökvist Iris  
Granqvist Stefan   
Hofman Lena-Karin  
Rönnlöv Conny   
 
Suppleanter:
Snickars Börje
Enberg Kjell
Lundmark Börje
 
Till församlingsrådet 
Invalda:
Bäck-Sjökvist Iris  
Bäck Daniel  
Granqvist Stefan 
Hofman Lena-Karin  
Rönnlöv Conny  
Nygren Camilla 
Ribacka Susie  
Snickars Börje 
 
Suppleanter:
Enberg Kjell
Åbonde Vivi
Lolax Paul
Dahlström Susanna
Storsved Monica
Lundmark Börje
 
Valdeltagande i Petalax församling: 30,3 %