Petalax församling söker en församlingsvaktmästare

Tjänsten är på 81 % av heltid och förutsätter lämplig utbildning och erfarenhet. Medlemskap och konfirmation förutsätts av den sökande. 

I tjänsten ingår skötsel av grönområden, vaktmästarsysslor vid gudstjänster och förrättningar, lokalvård, servering vid olika sammankomster samt hantering av församlingens datoriserade gravregister.

Lön enligt 81 % av kravgrupp 401 enligt KyrkTak. Tjänsten tillträds senast 1. 10.2018. Språkkunskapskraven för tjänsten god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket och nöjaktig förmåga att förstå finska. Tjänsten har en prövotid på 6 mån.

Sänd din ansökan till Petalax församling, Petalax Kyrktået 12, 66240 Petalax. Den ska vara oss tillhanda senast den 14.9.2018 kl. 13.00.

 

*   *   *

HUR KANDIDERAR JAG I FÖRSAMLINGSVALET?

Du blir kandidat genom att gå med i en kandidatlista, bilda en valmansförening eller ta kontakt med pastorskansliet och meddela ditt intresse för att bli beslutsfattare i kyrkan. 
I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. En valmansförening består av minst tio personer med rösträtt i församlingen. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.
Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på olika frågor i kyrkan.
Det kan även finnas endast en kandidatlista i församlingen.