Syföreningen

Syföreningenens första träff för hösten onsdag 20.9 kl. 13 i församlingshemmet. Under terminerna träffas syföreningen i några onsdagar i månaden. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. 

Ta kontakt:

Maj-Lis Sjöberg

tel. 050 5667875

Bild på syföreningen