Samlingssida för olika avgifter

På den här sidan finns alla avgifter som församlingen uppbär till exempel för ämbetsbevis, begravningar eller uthyrning av lokaler samlade.

 

Kontakta pastorskansliet om du vill boka församlingshemmet för fester eller evenemang.

Avgifter:

 • Församlingsmedlemmar som använder församlingshemmet i samband med förrättning (dop/vigsel/begravning) - ingen avgift
 • Andra medlemmar i lutherska kyrkan som använder församlingshemmet i samband med förrättning (dop/vigsel/begravning) - 50 €
 • Hyra av församlingshemmet för privata tillsättningar - 100 €
 • Hyra av församlingshemmet för ideella föreningar - 25 €

 

Privatpersoner kan hyra Tistronskär för egna tillställningar. 

Avgifter:

 • 50 €/dygn för grupper på upp till 20 personer. Överstiger antalet 20 personer tillkommer 3 € per person/dygn.
 • Hyra för bastun 20 €/dygn.
 • Städavgift 60 € för de som inte städar själva.

 

Avgifter för gravplats:

Invånare i Malax kommun    

 • gravplats för kista: 100 €
 • gravplats för urna: 60 €                     

Andra än kommuninvånare

 • gravplats för kista: 240 €
 • gravplats för urna: 180 €

 

Avgifter för begravning:

Invånare i Malax kommun    

 • kistbegravning: 300 €
 • urnebegravning: 100 €                     

Andra än kommuninvånare

 • kistbegravning: 400 € 
 • urnebegravning: 130 €

Avgifter för intyg/ämbetsbevis

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdata systemet (ett intyg över att person lever) är avgiftsfritt.

Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter uttas 9 euro för ämbetsbetyget.  Om intyget ska postas uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

För manuellt utfärdade ämbetsbevis uttas 30 euro (om uppgifterna för intyget inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas upp ur äldre kyrkböcker). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 5,50 euro för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

För intyg som görs upp för släktforskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Betalningspåminnelse

För betalningspåminnelse uttas 5 euro.