Verksamhetsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Petalax församlings verksamhetsberättelse för år 2016 finns tillgänglig i länken nedan. Här kan du bekanta dig med verksamheten under året som gått, men också med den ekonomiska situationen i församlingen.