Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Under terminerna träffas juniorerna varannan torsdag kl. 15 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Junior startar igen 20.9 efter sommaruppehållet.

Juniorbild
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling