Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Under terminerna träffas juniorerna varannan torsdag kl. 15 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Juniorerna medverkar i familjegudstjänsten den 3.12 kl.11, och tar därefter jullov. Verksamheten startar igen v. 4. 

Juniorbild

Tag kontakt

Heddy Norrgård
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling
Petalax församling