Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Under terminerna träffas miniorerna varannan tisdag kl. 13 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Miniorerna medverkar i familjegudstjänsten den 3.12 kl.11, och tar därefter jullov. Verksamheten startar igen v. 4. 

Miniorbild

Tag kontakt

Heddy Norrgård
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling
Petalax församling