Noter

Församlingens körer

Kyrkokören

Kyrkokören övar torsdagar kl. 18.30 - 20.00 i församlingshemmet. Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. 

Kontakten

Kontakten är en pensionärskör som sjunger på fredagssamlingar och i vissa gudstjänster. Övningar någon torsdag/månad kl. 17.30.  

Barnkören

Barnkören består av barn i årskurs 1 - 2 och övar på fredagar kl. 12.15 i skolan. Barnkören medverkar till exempel vid familjegudstjänster och skolgudstjänster. 

Nya sångare är välkomna med i alla körerna!

YouTube-video