Syföreningen

Syföreningen

Syföreningenen träffas i regel några onsdagar i månaden kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. 

Syföreningen träffas första gången efter jul: on 17.1 kl. 13.30 i församlingshemmet

Ta kontakt:

Maj-Lis Sjöberg

tel. 050 5667875

Syföreningen