PASTORSKANSLIET

Tel.: 06 347 0274 eller 050 583 7353

Thorshagavägen 

66240 PETALAX

Öppet:

Ti-On kl. 10-13


Mats Björklund

Mats Björklund
Kyrkoherde
Bergö församling
Petalax församling


050 410 4226


Peter Brunell

Peter Brunell
Kantor
Bergö församling
Petalax församling


050 343 3740Cay-Håkan Englund

Cay-Håkan Englund
Församlingspastor
Bergö församling
Petalax församling


050 595 1070Johanna Granlund

Johanna Granlund
Församlingssekreterare
Bergö församling
Petalax församling


050 583 7353


Lisbet Gullholm

Lisbet Gullholm
Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling
Malax församling
Petalax församling


040 673 7933Harriet Herrgård

Harriet Herrgård
Ekonomichef (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling
Malax församling
Petalax församling


050 379 0109Heddy Norrgård

Heddy Norrgård
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling
Petalax församling


050 442 0994Marléne Ståhl

Marléne Ståhl
Vaktmästare
Petalax församling

Husmorstjänster, Vaktmästeri
050 449 9606