Församlingsrådet

Ordinarie medlemmar:

Iris Bäck-Sjökvist: 050 363 7626

Susanna Dahlström: 050 403 6461

Liselott Forsman: 050 511 0022

Stefan Granqvist: 06 347 0600

Lena-Karin Hofman

Susie Ribacka: 050 336 1706

Börje Snickars

Sofia Storsjö

 

Suppleanter:

Per-Ove Berglund: 040 016 8205

Paul Lolax

Börje Lundmark

Camilla Nygren: 050 542 4267

Monika Storsved

Vivi Åbonde: 050 377 3076

 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

(Malax kyrkliga samfällighet)

Ordinarie medlemmar från Petalax  församling:

Bengt Broo

Iris Bäck-Sjökvist: 050 363 7626

Stefan Granqvist: 06 347 0600

Lena-Karin Hofman

 

Suppleanter från Petalax församling:

Susanna Dahlström

Paul Lolax

Börje Lundmark

Sofia Storsjö