Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

++2027++

PB 378

00026 Basware

 

Säsongsarbete i Petalax församling

En säsongsarbetare sökes till Petalax församling

Arbetet består av parkarbete på gravgården och församlingens grönområden under tiden 7.5 -31.10 2018 . Arbetstid 6 h/dag och timlön enligt KyrkTAK.  

En sommarjobbare sökes till Petalax begravningsplats

Petalax församling söker en ungdom som sköter om skötselavtalsgravarna på gravgården under juli och halva augusti. Till arbetsuppgifterna hör rensning och vattning  av  blommorna vid behov.  Max 10 timmar i veckan. Avtalsenlig lön. 

 

Ansökningar riktas senast 28.3.2018 kl. 13.00 till:

Petalax församlingsråd

Petalax Kyrktået 12

66240 Petalax 

 

Förfrågningar till kyrkoherde Mats Björklund tel. 050 410 4226