Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

++2027++

PB 378

00026 Basware

Aktuellt:

Högmässa sö 4.2 kl. 11. Björklund, Brunell.

Gudstjänst sö 11.2 kl. 11. Björklund, Nygård.

Andakt to 15.2 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.

Gemensam skriftskoldag med konfirmander från Malax och Bergö lö 17.2 kl. 13-18.

Högmässa sö 18.2 kl. 11. Björklund, Brunell.

Fredagssamling fr 23.2 kl. 15 i prästgården. Björklund, Brunell. Talare? Kontakten medverkar. Taxi.

Gudstjänst sö 25.2 kl. 11. Björklund, Brunell.