Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

++2027++

PB 378

00026 Basware

Aktuellt:

Andakt to 12.10 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal. Björklund.

Högmässa sö 15.10 kl. 11. Björklund, Nygård.

Syföreningen on 18.10 kl. 13.30 i församlingshemmet.

Psalmkväll to 19.10 kl. 19 i kyrkan. Vi sjunger nya psalmer tillsammans med kyrkokören.

Gudstjänst sö 22.10 kl. 11. Björklund, Brunell. Gästpredikant: Yngve Svenfelt.

Gudstjänst sö 29.10 kl. 11. Björklund, Brunell.

Syföreningen on 1.11 kl. 13.30 i församlingshemmet.

Andakt to 2.11 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal. Björklund.

Ljuständning för avlidna lö 4.11 kl. 19 i kyrkan. Kyrkokören medverkar. Björklund, Brunell.

Högmässa sö 5.11 kl. 11. Björklund, Brunell. Kyrktaxi.

Gudstjänst sö 12.11 kl. 11. Björklund, Brunell.

Syföreningen on 15.11 kl. 13.30 i församlingshemmet.

Andakt to 16.11 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal. Björklund.

Fredagssamling fr 17.11 kl. 13 i församlingshemmet tillsammans med Bergö och Malax församlingar. Björklund, Brunell, Norrgård. Gäst: Elli Flén. Kontakten medverkar. Taxi.

Högmässa sö 19.11 kl. 11. Björklund, Brunell.

Gudstjänst sö 26.11 kl. 11. Björklund, Brunell.