Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

++2027++

PB 378

00026 Basware

Aktuellt:

Familjemässa sö 3.12 kl. 11. Björklund, Brunell. Kyrkokören, familjeklubben och miniorerna medverkar. Kyrktaxi.

 

Festgudstjänst on 6.12. kl. 11. Björklund, Brunell. Kransnedläggning vid de

stupades gravar. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

 

Fredagssamling fr 8.12 kl. 13. Björklund, Brunell, Norrgård. Dragning i

syföreningens lotteri. Kontakten medverkar. Gäst: Janne Vidjeskog. Taxi.

 

Gudstjänst sö 10.12 kl. 11. Björklund, Lolax.

 

De vackraste julsångerna sö 17.12 kl. 18. Björklund, Brunell. Petalax och Bergö kyrkokörer samt barnkören medverkar. Solist: Ulf Lidman. Kyrktaxi.

 

Sent i advent - julkonsert med Tomas Lundin och Richard Mitts to 21.12 kl. 21. Biljetter (20 €) säljs vid dörren.

 

Julbön sö 24.12 kl. 15. Björklund, Brunell. Kyrkokören medverkar. Kyrktaxi.

 

Julotta må 25.12 kl. 6. Björklund, Brunell. Kyrktaxi.

 

Högmässa på Stefanidagen ti 26.12 kl. 11. Björklund, Brunell. Kontakten

medverkar.

 

Gudstjänst sö 31.12 kl. 11. Englund, Brunell.

Gudstjänst på nyårsdagen må 1.1 kl. 11. Englund, Brunell.

Högmässa på trettondagen lö 6.1 kl. 11. Björklund, Brunell. Kyrktaxi.

Gudstjänst sö 7.1 kl.11. Björklund, Brunell.

Gudstjänst sö 14.1 kl. 11. Björklund, Brunell.

Högmässa sö 21.1 kl. 11. Björklund, Brunell.