Säsongsarbete i Petalax församling

En säsongsarbetare sökes till Petalax församling

Arbetet består av parkarbete på gravgården och församlingens grönområden under tiden 7.5 -31.10 2018 . Arbetstid 6 h/dag och timlön enligt KyrkTAK.  

En sommarjobbare sökes till Petalax begravningsplats

Petalax församling söker en ungdom som sköter om skötselavtalsgravarna på gravgården under juli och halva augusti. Till arbetsuppgifterna hör rensning och vattning  av  blommorna vid behov.  Max 10 timmar i veckan. Avtalsenlig lön. 

 

Ansökningar riktas senast 28.3.2018 kl. 13.00 till:

Petalax församlingsråd

Petalax Kyrktået 12

66240 Petalax 

 

Förfrågningar till kyrkoherde Mats Björklund tel. 050 410 4226

 

* * * 

 

Nu startar insamlingen Gemensamt Ansvar!

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar för att stödja människor i ekonomiskt trångmål. Via det internationella arbetet går hjälpen i år till de allra mest utsatta som befinner sig i nöd till följd av katastrofer eller konflikter.

Vill du delta i insamlingen? Betala till kontonummer FI82 4055 0010 4148 41  OBS! uppge referensnummer: 305598. Tio procent av de insamlade medlen från Petalax går till församlingens diakoniarbete, resten till Gemensamt ansvars projekt.

Mera information om insamlingen hittar du på Gemensamt ansvars hemsida.