Församlingsvalet: kandidater

Nu är kandidatnomineringen avslutad och du kommer att kunna rösta på någon av följande kandidater i församlingsvalet i Petalax församling.

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Kandidatlista I

”För Petalax församling”

2. Bäck-Sjökvist Iris

3. Enberg Kjell

4. Granqvist Stefan

5. Hofman Lena-Karin

6. Lundmark Börje

7. Rönnlöv Conny

8. Snickars Börje

 

FÖRSAMLINGSRÅDET

Kandidatlista I

”För Petalax församlings bästa”

9. Bäck Daniel

10. Bäck-Sjökvist Iris

11. Dahlström Susanna

12. Enberg Kjell

13. Granqvist Stefan

14. Hofman Lena-Karin

15. Lolax Paul

16. Lundmark Börje

17. Nygren Camilla

18. Ribacka Susie

19. Rönnlöv Conny

20. Snickars Börje

21. Storsved Monica

22. Åbonde Vivi

 

RÖSTNING

FÖRHANDSRÖSTNING 6-10.11.2018

Pastorskansliet: Tisdag till lördag 6-10.11

kl. 9-18.

Thorshagavägen 3.

Nybygården: Torsdag 8.11 kl. 13-17.

Nybyvägen 12.

Sandströms: Fredag 9.11 kl. 9-18.

Petalaxvägen 21.

 

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 18.11.2018

Församlingshemmet: Söndag  18.11 kl. 11-20.

Petalax kyrktået 12.