HUR KANDIDERAR JAG I FÖRSAMLINGSVALET?

Du blir kandidat genom att gå med i en kandidatlista, bilda en valmansförening eller ta kontakt med pastorskansliet och meddela ditt intresse för att bli beslutsfattare i kyrkan. 
I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. En valmansförening består av minst tio personer med rösträtt i församlingen. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.
Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på olika frågor i kyrkan.
Det kan även finnas endast en kandidatlista i församlingen.