AKTUELLT FRÅN PETALAX FÖRSAMLING

Bastu/stuga säljes till högstbjudande för bortflyttning

Bastubyggnad i stock från Weekendhouse från 1987 säljes till högstbjudande. Yttermåtten är 6 x 8,50 m plus en täckt veranda. Stort allrum, byggnaden kan användas t.ex. som gäststuga eller mindre sommarstuga. Taket är i dåligt skick och behöver åtgärdas, i övrigt är byggnaden i tillfredsställande skick. Köparen ansvarar för borttransportering av bastun, som finns på Tistronskärsvägen 100, 66240 Petalax. Anbud och förfrågningar till 040 777 2444, anita.haggkvist-west@evl.fi.

Heddy Norrgård pensionerad, nytt telefonnummer till diakonin

Heddy Norrgård, som ansvarat för diakoni och barnverksamhet har gått i pension. Vi är glada och tacksamma för de år Heddy har jobbat i församlingen! Församlingspastor Frank Isaksson har tagit över ansvaret för diakonin. Han nås på telefonnummer 050 465 2904.

Insamlingen Gemensamt Ansvar har startat

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda i Finland och i världen fattigaste länder, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar i år för att hjälpa äldre som har det svårt. Via det internationella arbetet går hjälpen till de som lidit mest  i nödsituationer, katastrofer och konflikter i utvecklingsländerna, i år särskilt i Uganda.

20 % av de insamlade medlen går direkt till församlingens eget diakoniarbete!

Stöd insamlingen genom att betala in till konto FI82 4055 0010 4148 41. Uppge referensnummer 305598.

MobilePay: 85050

 

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå). 

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.