AKTUELLT FRÅN PETALAX FÖRSAMLING

Nytt kyrkoråd

Kyrkofullmäktige för nya Malax församling har sammanträtt till sitt första möte den 17.1.2023. Kyrkofullmäktige tillsatte det nya kyrkorådet, som består av följande medlemmar:

           ORDINARIE                                   PERSONLIG SUPPLEANT

 • Erik Söderholm (vice ordf.)        Harri Luhtasela                
 • Ann-Charlotte Skinnar                Lotta Österberg-Englund 
 • Stefan Granqvist                          Conny Rönnlöv 
 • Camilla Nygren                            Lena-Karin Hofman 
 • Lisbeth Koivumäki                       Ros-Marie Ljungqvist 
 • Lars Lundegård                            Daniel Björkstrand 
 • Anders Ekström                           Johanna Lillrank 
 • Rita Udd                                        Gunda Berg 
 • Pär-Gustav Lindh                         Kerstin Hägen 

 

Nya Malax församling 1.1.2023

Vid årsskiftet dras Petalax, Bergö och Malax församlingar in, och en ny, gemensam församling vid namn Malax församling grundas. Vi arbetar på en hemsida för den nya församlingen, men tills den är klar är de gamla församlingarnas hemsidor i bruk. 

Att observera! Nytt nummer till pastorskansliet från första januari: 050 462 9575 

Ny e-post till församlingen: malax.forsamling@evl.fi

Sparåtgärder med anledning av förhöjda elpriser

Elkostnaderna stiger markant och vi hjälper alla till med att minska elförbrukningen under vintern. Därför har församlingen beslutat att hålla grundvämre i kyrkan och flytta gudstjänster och, i mån av möjlighet, förrättningar från kyrkan till församlingshemmet under vinterhalvåret. Undantag förekommer t.ex. runt jul, så följ med i annonseringen! Temperaturen sänks något också i församlingens övriga fastigheter och vi bemödar oss om att minska elförbrukningen på olika sätt.

Kandidatnomineringen avslutad - sämjoval

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har avslutats. I Bergö, Malax och Petalax församlingar väljs förtroendevalda till den nya församlingen som grundas 1.1.2023. Totalt 19 platser i kyrkofullmäktige ska fyllas.

En kandidatlista har lämnats in (Tillsammans-Yhdessä), där valmansföreningen har uppgett vilka som blir ordinarie medlemmar och vilka som blir suppleanter i ordningsföljd. Därmed förrättas valet i Bergö, Malax och Petalax som sämjoval. Någon röstning på valdagen behövs inte, utan resultatet är klart redan nu.

Vi tackar alla som har ställt sig till förfogande och ser fram emot en intressant period då en ny församling ska ta form!

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 • Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback
 • Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax
 • Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne
 • Edman Josefine, närvårdare, Övermalax
 • Englund Lotta, koordinator, Bergö
 • Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax
 • Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax
 • Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax
 • Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax
 • Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax
 • Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax
 • Nygren Camilla, närvårdare, Petalax
 • Rajala Pentti, pensionär, Långåminne
 • Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax
 • Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö
 • Söderholm Erik, pensionär, Bergö
 • Tast Leif, speciallärare, Åminne
 • Udd Rita, pensionär, Övermalax
 • Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

ERÄTTARE:

 1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby
 2. Ekström Anders, företagare, Åminne
 3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö
 4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax
 5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö
 6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax
 7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne
 8. Lidman Carola, lärare, Nyby
 9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar

 

Församlingssammanslagning från årsskiftet

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24.8.2022 beslutat att Bergö, Malax och Petalax församlingar dras in och att det istället den 1.1.2023 bildas en ny församling av de tre tidigare församlingarna. Den nya församlingen kommer att vara tvåspråkig och heta Malax församling/Maalahden seurakunta.

Medlemmarna i de tre tidigare församlingarna förs automatiskt över till den nya församlingen. Kyrkorna i alla tre församlingsdelar kommer fortsättningsvis att användas för gudstjänster och förrättningar och verksamhet ordnas i alla tre församlingsdelar. Den nya församlingens kyrkoherde blir Tomi Tornberg, som är kyrkoherde i nuvarande Malax församling samt tf. kyrkoherde i Bergö och Petalax församlingar sedan 2019. De nuvarande församlingarnas anställda förs över till motsvarande tjänster i den nya församlingen.

Förhoppningen med sammanslagningen är att kunna spara in på det administrativa arbetet, underlätta personalsituationen och trygga verksamheten.

Personalen i de nuvarande församlingarna och samfälligheten är delvis redan nu gemensam, men arbetar med fem olika ekonomiska och administrativa enheter (de tre församlingarna, Malax kyrkliga samfällighet samt ekonomikontoret). Efter sammanslagningen återstår en enda enhet, den nya församlingen.

För små församlingar som inte kan erbjuda heltidstjänster kan det vara svårt att hitta kompetent personal. Den sammanslagna församlingen har också möjlighet att totalt sett ha mer personal för olika verksamhetsområden än de tidigare, enskilda församlingarna.

Förhoppningen är att församlingsmedlemmarna inte ska märka någon större skillnad i församlingslivet (och om det blir en förändring, att den ska vara positiv), men att den administrativa bördan ska minska märkbart, både tidsmässigt och ekonomiskt, vilket frigör mer resurser till församlingens kärnverksamhet.

Insamlingen Gemensamt Ansvar har startat

Gemensamt ansvar är kyrkans årliga storinsamling. Årets tema är BIDRA TILL MIN MORGONDAG. Pandemin har slagit hårt mot barn och unga i Finland och i världens katastrofområden. Genom att donera till insamlingen Gemensamt Ansvar kan du ge den växande generationen en ljusare framtid.

60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna. Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.

20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Ytterligare 20 % styrs till föreningen Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar bland annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har tillgång till fler trygga vuxna i sin vardag.

DONERA HÄR!  Eller via MobilePay: 95518

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå). 

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.