AKTUELLT FRÅN PETALAX FÖRSAMLING

Malax kyrkliga samfällighet lediganslår en ordinarie tjänst som KYRKOEKONOM (80%)

Malax kyrkliga samfällighet består av tre församlingar, Bergö, Malax och Petalax. Samfälligheten handhar församlingarnas gemensamma ekonomiförvaltning.

Du som kyrkoekonom ansvarar för ekonomi- och personalförvaltning, förvaltning av fastigheter (där det ingår skog) samt fungerar som arbetarskyddschef i alla tre församlingar.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. organisering av ekonomifunktionen, uppgörande av budget och bokslut samt personal- och fastighetsärenden.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet, högskola eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen samt erfarenhet av ekonomiförvaltning. Kännedom om församlingsarbete och erfarenhet av församlingsadministration räknas som merit.

För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den som väljs ska vara medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK, J10. Tjänsten är 80 %.

Tjänsten tillsätts 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. Den som väljs ska uppvisa godtagbart läkarintyg.

En prövotid på fyra månader tillämpas.

Ansökningshandlingar med cv riktas till gemensamma kyrkorådet per e-post tomi.tornberg@evl.fi och skall vara tillhanda senast måndag 26.10.2020 kl. 16.00.

Intervjuerna för de som blir kallade sker tisdag 3.11. 2020.

Närmare upplysningar angående tjänsten ges av gemensamma kyrkorådets ordförande Tomi Tornberg, tel. 050 559 7757, e-post tomi.tornberg@evl.fi.

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ elektroniskt via centralregistrets hemsida: www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/centralregistret

Per telefon till nummer: 040 3100 490

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.