NY GUDSTJÄNSTTID: KL. 12.00

Gudstjänsttiden i Petalax församling ändras tillfälligt från kl. 11 till kl. 12 under en prövotid från 1.2 till 31.7.2020.

Då Mats Björklund slutade minskade antalet präster från fyra till tre i Malax kyrkliga samfällighet som helhet. Dessutom är kyrkoherden för tillfället gemensam för Petalax, Bergö och Malax församlingar.  Därför har församlingsrådet i Petalax beslutat att koordinera gudstjänsttiderna i församlingarna så att samma präst vid behov ska kunna hålla alla tre gudstjänster i samfällighetens församlingar under samma söndag. Gudstjänst-tiden i Malax är kl. 10 och på Bergö kl. 14.

ALTERNERINGSLEDIG FÖRSAMLINGSPASTOR

Församlingspastor Cay-Håkan Englund är alterneringsledig under tiden 1.2.2020-31.7.2010.

PREDIKOBITRÄDE I FÖRSAMLINGEN

Under Cay-Håkan Englunds alterneringsledighet är teologen och musikern Frank Isaksson anställd som predikobiträde. Han kommer bland annat att hålla gudstjänster och andakter.