Petalax kyrka

Petalax Kyrktået 11 , 66240 Petalax

Petalax kyrka

I kyrkan har församlingsborna samlats i glädje och sorg ända sedan den byggdes år 1805. Kyrkan är mötseplats för gudstjänstdeltagarna varje söndag.

Kyrkan i Petalax är en korskyrka byggd i fri nyklassicistisk stil. De sexdelade fönstren med vardera 54 små blyinfattade rutor är unika i landet.  Den senaste renoveringen avslutades år 2013 och då hade kyrkan bland annat fått bergvärme, förbättrad dränering, uppdaterad brandsäkerhet, ett nytt servicehus, nya textilier samt blivit målad både på in– och utsidan. Också sakristian renoverades och altaret byggdes om.

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 30.9 kl. 18.30

Petalax Kyrktået 11, 66240 Petalax

Sång och bön

Sång och bön
sö 4.10 kl. 12.00

Petalax Kyrktået 11, 66240 Petalax

Högmässa

Högmässa