Prästgården

Pastorskansliet, diakonimottagningen

Petalax kyrktået 12 , 66240 Petalax

Prästgården

I prästgården finns pastorskansliet, församlingens diakoniutrymmen, de anställdas arbetsrum samt utrymmen för barn- och familjeverksamhet.

Ingång till diakonimottagningen från sidan mot församlingshemmet.

Ingång till pastorskansliet från Thorshagavägen.

Parkering
Toalett