Begravningsplatserna i Petalax

I Petalax finns två begravningsplatser, den vid kyrkan som är i bruk och Kvarnholmsback, som är en äldre begravningsplats. Församlingen har ett nybyggt bårhus som ligger bakom kyrkan.

Klicka här för att läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på inför en begravning.

KUNGÖRELSE

Vi har under sommaren 2020 märkt en del gravar med en blå- och vitmålad käpp. Gravarna är märkta antingen för att planteringarna är oskötta eller för att vi i fråga om en del gamla gravar vill ha reda på vem som är gravrättsinnehavare.

Är du gravrättsinnehavare eller anhörig till en avliden i en grav märkt med den blå-vita käppen? Vänligen kontakta pastorskansliet SENAST 30.9.2021! Om graven är oskött uppmanas anhöriga att iståndsätta graven, ingå ett skötselavtal med församlingen eller lämna den tillbaka till församlingen. Har ingen hört av sig eller om graven inte åtgärdats innan 30.9.2021 anses gravrätten förverkad och graven återgår till församlingen. (Med stöd av kyrkolagen kap. 17, §5.)

I några fall har vi också märkt gravar där stenarna lutar riskabelt. Upprätande av gravstenar åligger gravrättsinnehavaren.

Kontaktuppgifter till pastorskansliet: 

Tel.: 050 583 7353  (må-on)

E-post:  petalax.forsamling@evl.fi