Begravningsplatsen vid kyrkan

Petalax kyrktået 11, 66240 Petalax

Begravningsplatsen vid kyrkan

Gamla och nya begravningsplatsen

Petalax gamla och nya begravningsplats ligger vid kyrkan. Den äldre delen (G1-G3) närmare kyrkan och den nyare delen (N1-N2) längre österut. Lediga gravplatser finns i huvudsak på nya delen.

Kontakta pastorskansliet (050-5837353) eller församlingsmästare Mats Holmberg (040 4878950) om du har frågor om gravplatser eller begravningar.

 

 

 

MINNESLUNDEN

Sedan november 2018 finns det en minneslund på gravgården. Minneslunden är uttryckligen en urnlund, där urnorna alltid grävs ner. Ingen aska strös ut i lunden. Runt minnesstenen finns plats för ljus och blomvaser. Tanken är att ingen ska veta exakt var i lunden urnorna är nedsatta. Därför närvarar de anhöriga inte då urnan grävs ner. Om man istället vill placera en urna i en vanlig gravplats är det möjligt precis som tidigare.