Syföreningen

on 16.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen.

Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi.