Soppdag

ti 5.3 kl. 11.00 - kl. 13.00

Församlingshemmet

Syföreningens soppdag till förmån för missionen

Kött- och klimpsoppa serveras i församlingshemmet i Petalax på fastlagstisdagen. Pris 10 . Även hemförsäljning 10 /liter. Barnen äter gratis. Behållningen går till missionen.


Se också

fr 22.3 kl. 13.00

Korsnäs

Fredagssamling (utfärd!)

Utfärd till Korsnäs