Skriftskolans temadag

lö 9.3 kl. 13.00

Församlingshemmet, Ladan, Prästgården

Skriftskolans temadag om fastan.

Ta med Bibel, katekes och anteckningsmaterial.


Församlingspastor
Petalax församling Bergö församling