Sångcafé till förmån för Gemensamt Ansvar

to 14.3 kl. 19.00

Församlingshemmet

Sångcafé till förmån för Gemensamt Ansvar

Sångcafé tillsammans med kyrkokören. Intäkterna från serveringen går till insamlingen Gemensamt Ansvar.