Prosteriets utfärdsdag till Alskat

to 29.8 kl. 00.00

Alskat lägergård

Utfärdsdag

Medverkande: Anders Blomberg m.fl. Anmälan senast 21.8 till pastorskansliet (050 583 7353). Meddela om specialdieter! Pris: 10 €.


Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling