Syföreningen

on 16.10 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syöreningen samlar med sin verksamhet medle till ett byautvecklingsprojekt i Nepal samt till församlingens missionär i Kenya. 


Se också

on 2.10 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen
on 30.10 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen