Syföreningen

on 27.11 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syöreningen samlar med sin verksamhet medle till ett byautvecklingsprojekt i Nepal samt till församlingens missionär i Kenya. 


Se också

on 29.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Missionssyföreningen