Syföreningen

on 27.11 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syöreningen samlar med sin verksamhet medle till ett byautvecklingsprojekt i Nepal samt till församlingens missionär i Kenya.