Syföreningen

on 15.1 kl. 13.30
Församlingshemmet

Missionssyföreningen

Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi.