Syföreningen

on 29.1 kl. 13.30

Församlingshemmet

Missionssyföreningen

Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi.