Junior

to 5.3 kl. 15.00
Ladan

Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Under terminerna träffas juniorerna varannan torsdag kl. 15 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.


Tag kontakt

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar varannan vecka, udda veckor.