Gudstjänst via Lokal-TV

sö 5.4 kl. 12.00
Petalax kyrka Lokal-TV

Gudstjänst

Isaksson, Brunell.

Enligt ett beslut från landets biskopar kommer gudstjänster att fortsätta firas medan det råder undantagstillstånd med anledning av coronaviruset, men gudstjänsterna firas utan att gudstjänstdeltagarna närvarar i kyrkan. Istället kan gudstjänsterna följas direkt via Lokal-TV.

KOLLEKT sö 5.4.2020 i Bergö och Petalax församlingar

Till Svenska Lutherska Evangeliföreningen för utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

Kollekten kan ges via Mobile Pay 70448 eller SLEF:s kontonummer FI45 4055 1120 0020 96.

INSAMLINGSTILLSTÅND

  1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Ginland rf. (FO 0215320-7)
  2. Ändamål: Kollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen.
  3. Penninginsamlingtillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022.