Gudstjänst från Bergö kyrka via Lokal-TV

sö 3.5 kl. 12.00
Lokal-TV

Gudstjänst

Filmad gudstjänst från Bergö kyrka via Lokal-TV. Tornberg, Isaksson, Brunell, Norrgård.

Enligt ett beslut från landets biskopar kommer gudstjänster att fortsätta firas medan det råder undantagstillstånd med anledning av coronaviruset, men gudstjänsterna firas utan att gudstjänstdeltagarna närvarar i kyrkan. Istället kan gudstjänsterna följas direkt via Lokal-TV.