Ljuständning för avlidna - filmat via Lokal-TV

lö 31.10 kl. 19.00
Petalax kyrka

Ljuständning

Filmat, se Lokal-TV.