Gudstjänst på trettondagen via Lokal-TV

on 6.1 kl. 12.00
Lokal-TV

Högmässa

Gudstjänst med ljudutsändning via Lokal-TV.