Filmad palmsöndags-/familjegudstjänst

sö 28.3 kl. 14.00
Lokal-TV

Filmad gudstjänst

Filmad gudstjänst i samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax församlingar, från Övermalax församlingshem. Malax församlings dagklubb medverkar. Gudstjänsten kan ses via Lokal-TV eller Youtube:  Malax kyrkliga samfällighet - YouTube.