Filmad festgudstjänst på påskdagen

sö 4.4 kl. 14.00
Lokal-TV

Filmad gudstjänst

Filmad festgudstjänst i samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax församlingar. Från Bergö kyrka. Gudstjänsten kan ses via Lokal-TV och Youtube:  Malax kyrkliga samfällighet - YouTube.