Gudstjänst i kyrkan på de stupades dag

sö 16.5 kl. 12.00
Petalax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i kyrkan med max 20 deltagare. Tornberg, Lax. Kransnedläggning vid de stupades gravar.