Syföreningen

on 22.9 kl. 13.30
Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen träffas varannan onsdag i månaden kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi.