Syföreningen

on 13.4 kl. 13.30

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen träffas i regel varannan onsdag kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. Nya medlemmar är välkomna med!

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik