Info- och diskussion om den eventuella församlingssammanslagningen

on 20.4 kl. 18.00 – 19.00

Församlingshemmet

Informations- och diskussionstillfälle

Informations- och diskussionstillfälle i församlingshemmet om den eventuella församlingssammanslagningen. Öppet för alla intresserade.

Öppna länk i ny flik