Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog
Gudstjänsten Bön / Tala med Gud  

 
Altartavlan i Petalax församlingshem, som föreställer en Maria Magdalena på knä framför Jesus.
Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss