Nu har insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 startat!

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda i Finland och i u-länderna, oberoende av deras härkomst, religion eller politiska övertygelse.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar i år för att stödja mindre bemedlade barn och ungas skolgång. Via det internationella arbetet går hjälpen till att producera högklassig utbildning för barn och unga i katastrofområden. Trygga skolbyggnader och utbildade lärare hjälper barnen att anpassa sig till en ny livssituation efter konflikter eller naturkatastrofer och att lära sig olika färdigheter som är livsviktiga för framtiden.

Visste du att 10 % av de insamlade medlen går direkt till församlingens eget diakoniarbete?