Säsongsanställd sökes!

En säsongsarbetare sökes till Petalax församling under tiden 3.5-31.10.2021. Arbetsuppgifterna består av grönområdesskötsel på gravgården och församlingens andra grönområden. Säsongsarbetaren bör även ha möjlighet att vikariera vaktmästaren vid gudstjänster och förrättningar. Minimiarbetstid är 20 h/v, timlön enligt KyrkTak.

Ansökan riktas till Församlingsrådet i Petalax församling, Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX, senast den 9.4.2021.

Förfrågningar till Tomi Tornberg , tel. 050 559 7757.