Förteckning över präster i Petalax

Här finns en förtecking över de präster och kyrkoherdar som i tiderna har verkat i Petalax församling. Bengt Broo har sammanställt förteckningen och delat den med församlingen.

Våra präster i Petalax