Verksamhetsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Petalax församlings verksamhetsberättelser från och med år 2016 finns tillgängliga i länkarna nedan. Här kan du bekanta dig med verksamheten under året som gått, men också med den ekonomiska situationen i församlingen.