Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Under terminerna träffas juniorerna varannan torsdag kl. 15 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Vårterminens första träff den 23 januari 2020. Välkommen med!

Juniorbild
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling