Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Under terminerna träffas juniorerna varannan torsdag kl. 15 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Höstterminens första träff den 3 oktober. Välkommen med!

Juniorbild
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling