Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Under terminerna träffas miniorerna varannan tisdag kl. 13 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Minior startar igen ti 22.1 efter juluppehållet.

Miniorbild
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling