Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Under terminerna träffas miniorerna varannan onsdag kl. 13 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Vårterminens första träff den 22 januari 2020. Välkommen med!

Miniorbild
Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling