Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Under terminerna träffas miniorerna varannan onsdag kl. 13 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Ingen minior hösten 2020!

Barn sitter sunt ett bord och ritar.

Tag kontakt

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar varannan vecka, udda veckor.